Beleggen kan een lucratieve en fascinerende hobby zijn. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. De Interessegroep HCC!beleggen is haar leden behulpzaam bij het verwerven van de noodzakelijke voorwaarden voor duurzaam succes: kennis en vaardigheid.

‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’, meldt een bekende financiële bijsluiter. HCC!beleggen is dan ook continu bezig de leden te informeren over toekomstige ontwikkelingen, zodat zij de juiste beleggingskeuzes kunnen maken. Daartoe worden onder andere lezingen, cursussen en workshops georganiseerd. Hierbij worden professionals betrokken, maar ook de eigen leden helpen, instrueren en brengen kennis over op andere leden. HCC!beleggen is van beleggers én voor beleggers!

Kennis en inzichten delen
chart beleggenHCC!beleggen, opgericht in 1986, richt zich op zowel beginnende als gevorderde beleggers. Voorwaarde is dat zij de computer als hulpmiddel gebruiken. Een van die gebruikers is Jan van der Meulen, al vijftien jaar HCC-lid. “Ik ben zelf een langetermijnbelegger, die beleggingsbeslissingen vooral baseert op fundamentele analyse van aandelen. De werkgroep CoSA van HCC!beleggen biedt op dit gebied veel informatie en programma’s waarmee beleggingsanalyses kunnen worden uitgevoerd.”

Jan is overtuigd van de voordelen van een ‘beleggersclub’: “Gratis kennis vergaren over beleggen met leden die dezelfde interesse delen, en ontdekken dat andere beleggers met dezelfde dilemma’s worstelen en soms ook fouten maken... Onder onze leden zit veel kennis, sommigen kun je als professionals beschouwen. Geweldig dat zij bereid zijn hun kennis en inzichten gratis met andere leden te delen.”

Linksom of rechtsom
Leo Rasch, algemeen bestuurder van HCC!beleggen, vult aan: “De enige kosten, buiten je eventuele beleggingen uiteraard, zijn de kosten van het HCC-lidmaatschap. Je staat er dan niet alleen voor, want HCC!beleggen is een ‘club’ waar kennis gedeeld wordt. Het mooie van beleggen is dat de manier waarop je dat doet niet uitmaakt, zolang je het doel maar in de gaten houdt. Het kan de berg niet schelen langs welke zijde je hem beklimt. Zoals in deze Japanse spreuk kun je linksom, maar ook rechtsom naar de top. Oftewel, er zijn vele wegen en methoden die tot succes leiden. En net als bij het beklimmen van een berg, ga je bij het beleggen soms eerst een beetje naar beneden om verderop weer omhoog te kunnen gaan.”

De beroemde symposia

De landelijke beleggersymposia die tweemaal per jaar worden georganiseerd en een hele zaterdag duren, zijn al vele jaren een druk bezocht fenomeen. “Tijdens de symposia kun je kennis maken met medebeleggers en met de Regiogroepen, ervaringen uitwisselen en/of kennis opdoen”, vertelt Frans Schreiber, voorzitter van HCC!beleggen. “Er is een informatiemarkt met leveranciers van diensten en producten. Vaak wordt een topman van een beursonderneming uitgenodigd en kunnen vragen worden gesteld. Daarnaast is er regelmatig een presentatie van een (nieuw) softwarepakket. De overige sessies worden gevuld met sprekers over een actueel thema en er zijn parallelsessies met een specifiek thema voor kleinere groepen.”

Beleggersonline

Behalve het beleggerssymposium tweemaal per jaar, ontplooit HCC!beleggen het gehele jaar door een keur aan activiteiten. Beleggende leden kunnen dagelijks terecht op de uitgebreide en informatieve website www.beleggersonline.nl met boeiende artikelen, een agenda en een forum voor leden. Niet-leden kunnen wel meelezen, maar niet meedoen aan discussies. Eenmaal per maand verschijnt een digitale nieuwsbrief. Voor mensen die interesse hebben in beleggen én daarbij de computer willen gebruiken, is HCC!beleggen een must. Aanmelden kan via een e-mail naar .

Werkgroep CoSA
coasHCC!beleggen telt diverse (sub)interessegroepen, omdat beleggers verschillen in interesse en ervaring. Een voorbeeld is de werkgroep CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividend en cashflow per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimumeisen voldoet, wordt naar de koersen gekeken. Wekelijks ontvangen de deelnemers per e-mail een nieuwsbrief met informatie en de status van de adviezen voor de circa 600 aandelen die gevolgd worden: kopen, houden of verkopen. Niet-HCC-leden kunnen tijdelijk als gast deze wekelijkse nieuwsbrief op proef ontvangen. Raadpleeg de voorlopige CoSA-webpagina of neem contact op via e-mail.

SSG-werkgroep
De SSG-werkgroep wil het zelf fundamenteel beleggen bevorderen op een manier die al meer dan vijftig jaar succesvol wordt toegepast: met de in Amerika door George A. Nicholson ontwikkelde Stock Selection Guide, kortweg SSG. Deze methode gebruikt voor de fundamentele analyse maximaal 70 financiële basisgegevens van een bedrijf, om te beoordelen of aandelen van het bedrijf geschikt zijn om aan te schaffen en gedurende meerdere jaren in portefeuille te houden. De methode is bedoeld om eigen vermogen op te bouwen voor de wat langere termijn, zoals (aanvullend) pensioen. De werkgroep heeft een verzameling van ruim 150 SSG’s van Nederlandse, Amerikaanse en Belgische bedrijven opgebouwd, die op aanvraag toegankelijk is voor leden van HCC!beleggen.

Regiogroepen
Er zijn verspreid over het hele land ook HCC!beleggen Regiogroepen, die geregeld bijeenkomen om in ontspannen sfeer ervaringen, kennis en beleggingsideeën uit te wisselen. De grootste en actiefste is Computersbeleggersgroep Zuid-Holland die zich ten doel stelt de kennis van en het inzicht in beleggen te vergroten. Beleggen met behulp van de computer is het gemeenschappelijke kader. Voor elk seizoen wordt een thema gekozen waaraan tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in ieder geval aandacht besteed zal worden, zoals Asset Allocation of Money Management. Er zijn elke derde maandag van de maand bijeenkomsten, met uitzondering van juli, augutus en december, in Delft.

Noordbeleggen
Noordbeleggen is gestart in 2006 door een groep gebruikers van het beleggingsprogramma Vestics. Inmiddels ondersteunen en informeren zij elkaar op meerdere terreinen in de beleggingswereld. Noordbeleggen komt zo'n vijf keer per jaar bijeen. Ze houden interactieve bijeenkomsten, waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld. Naast het bespreken van het vaste onderwerp, de 'echte' portefeuille, komen onder andere aan bod: selecteren van aandelen, selecteren van opties, werking en selectie van turbo's (specifiek beleggingsproduct) en selecteren van beleggingsfondsen. Het lukt deze Regio Groep elke keer weer om een programma samen te stellen met interessante sprekers, over een nieuw of actueel onderwerp in de wereld van beleggen. Benieuwd? Kom gerust een keer kijken of het iets voor je is!

Het 70e Beleggen Symposium uitgelicht
Foto 3 Sessie tijdens symposium april 2018Op 28 april 2018 vond in De Bilt alweer het 70ste HCC Beleggen Symposium plaats, met diverse boeiende sprekers, zoals Hans van der Helm met zijn lezing ‘Versla de markt met algoritmic trading’. Handelen door uitsluitend gebruik te maken van kwantitatieve modellen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Hans lichtte deze manier van handelen toe en liet met voorbeelden op het gebied van ‘momentum investing’ en ‘swing trading’ zien dat het mogelijk is, om op vrij eenvoudige wijze een beter rendement te behalen dan de markt of een benchmark. Momentum is de periode waarin koersen een duidelijke beweging laten zien, omhoog of omlaag. Bij swing trading worden de posities hooguit enkele handelsdagen ingenomen.

Value investing
Een andere spreker was Hendrik Oude Nijhuis, medeoprichter van Beterinbeleggen.nl, het platform voor beleggers van Kingfisher Capital. Hans is expert op het gebied van ‘value investing’ en verrichtte uitgebreid onderzoek naar de investeringsstrategieën van value investors als Warren Buffett. De term value investing verwijst naar het beleggen in aandelen die op de beurs – ten onrechte – laag gewaardeerd zijn. Deze (te) laag gewaardeerde aandelen leveren gemiddeld een bovengemiddeld rendement op. Door gespreid in zulke aandelen te beleggen, valt nog meer te profiteren van wat op termijn een extreem krachtig wiskundig verschijnsel blijkt: het ‘rente op rente’-effect. Bekijk en beluister de lezing van Hendrik Oude Nijhuis (en andere sprekers) op YouTube.

Tips
bijsluiterNatuurlijk zijn er ook nog enkele tips voor de beginnende belegger, maar allereerst een waarschuwing:
“Pas op voor beleggen op basis van ad hoc beslissingen, zoals een ‘tip’ van een kennis of een artikel in een krant.”

Discipline is van groot belang. “Zorg voor een gestructureerde aanpak, maak een plan en houd je daaraan. Beperk je risico’s door spreiding over verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, en kasgeld, en binnen deze categorieën over een voldoende groot aantal investeringen. HCC!beleggen ondersteunt daarbij, want we leren van én aan elkaar!”

Oproep vrijwilligers
HCC!beleggen is voortdurend op zoek naar vrijwilligers om bijvoorbeeld de redactie over de nieuwsbrief te voeren, als webmaster te fungeren, of te helpen bij het organiseren van symposia en andere bijeenkomsten. Heb je meer met mensen dan met teksten? De interessegroep is ook naarstig op zoek naar sociaal bedreven, communicatief vaardige mensen die contacten willen onderhouden met andere beleggers, maar ook met bijvoorbeeld sprekers en/of standhouders voor symposia. Ben je een enthousiast belegger en heb je zin en tijd om hierbij te helpen? Meld je dan aan via het bestuur of de redactie van HCC!beleggen. Leo Rasch: “Ook binnen het bestuur is dringend behoefte aan versterking. Als je affiniteit hebt met beleggen en je hebt bestuurlijke ambities, komen we ook heel graag met je in contact!”

Redacteuren gezocht
HCC!beleggen zoekt vrijwillige redacteuren die zo’n vier tot zes uur per maand kunnen besteden aan het leveren en plaatsen van financieel-economische content voor de maandelijkse nieuwsbrief. Die nieuwsbrief moet natuurlijk ook in elkaar gezet worden. Ben je handig met een computer en heb je ongeveer vier uur per maand tijd, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met het leveren van de content voor website en/of nieuwsbrief. Meld je aan via .

 

Deze reportage is eerder verschenen in PC-Active 300 juni/juli 2018